Закрыть ... [X]

164 кодексу україни про адміністративні правопорушення в

Стаття 164 -12. Порушення законодавства про бюджетну систему України. До Інструкції з оформлення посадовими особами Державної інспекції. Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) це протокол про те, що.Стаття Кодекс України про адміністративні правопорушення


Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 996-14 для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх обєднаннями та госпрозрахунковими.

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні


Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до переліку поставлених питань повідомляємо таке. 1. Об'єктом правопорушення, передбаченого статтею 164 -4 КУпАП ( є норми Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні).

Стаття 164 -14. Порушення законодавства про закупівлі


Про затвердження Порядку застосування статей 164 -12 та 164 -14 Кодексу України про адміністративні правопорушення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Рекомендуем посмотреть ещё:
Порушення законодавства про закупівлі. Автор : Верховна Рада України. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті.

Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 164. Порушення


Головна Кодекси України Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 164. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з.

Стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Форум


Логин: Пароль: Регистрация Восстановить пароль. стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справа в тому, що співробітники податкової міліції сказали, що перевірка, згідно Закону України Про державну податкову службу (направлення та).

Порядок, Наказ 54 от, Про затвердження Порядку застосування


Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України. Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення. Глава 8 АДМІНІСТРАТИВН І ПРАВОПОРУШЕННРОМИСЛОВОСТ І, БУДІВНИЦТВ І ТФЕР І ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО -ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРС ІВ Назва Глави 8 із змінами, внесеними.


Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення. Глава 8 АДМІНІСТРАТИВН І ПРАВОПОРУШЕННРОМИСЛОВОСТ І, БУДІВНИЦТВ І ТФЕР І ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО -ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРС ІВ Назва Глави 8 із змінами, внесеними.

Стаття 164 -12. Порушення законодавства про бюджетну систему України. До Інструкції з оформлення посадовими особами Державної інспекції. Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) це протокол про те, що.


1. Военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное время в Вооруженных Силах.

Кодекс України про адміністра. від 8073-X


10. В отношении лиц, совершивших общественно-опасные действия, меры социальной защиты судебно-исправительного характера применяются лишь в тех случаях, когда эти лица: а) действовали умышленно, т.е. предвидели общественно-опасный характер последствий своих действий, желали этих последствий или сознательно допускали их наступление, и б) действовали неосторожно, т.е. не предвидели последствий своих поступков, хотя и должны были предвидеть их, или легкомысленно надеялись предотвратить такие последствия. 11. Меры социальной защиты судебно-исправительного характера не могут быть применяемы в отношении лиц, совершивших преступления в состоянии хронической душевной болезни. 16. Особенности лицензирования образовательной деятельности образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находятся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, по выработке государственной политики в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия их незаконному обороту, иных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, определяются положением о лицензировании образовательной деятельности. (в ред. Федерального закона от N 227-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции). 4.4 Подрядной организацией при подготовке к производству строительно-монтажных работ должно быть выполнено следующее: получена лицензия 6 Организация строительного производства в условиях реконструкции (модернизации) и ремонта объектов 6.1 Производство.Похожие статьи

Ответственности за незаконную выдачу разрешения на строительство
Корпоративная карта привязана к расчетному счету бухгалтерский учет
Как получить справку о неиспользовании права на приватизацию
Документы для получения кредита в россельхозбанке юридическому лицу
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ