Закрыть ... [X]

Закон україни про вилучення з обігу переробку утилізацію

Відповідно до частини четвертої пункту 16 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від N 1340 ( 1340-98-п знищення (утилізація) проводиться під контролем членів комісії, створеної відповідно до пункту 7 цього Порядку. Заступник Голови Служби П.В.Пашко.Ст. 3 ЗУ Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або


Відповідно до визначень, які надає Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" ( 1393-14 ) (далі - Закон знищення вилученої продукції з обігу - механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та розміщення (захоронення) продукції або ї залишкових компонентів у спеціально визначених місцях; утилізація вилученої з обігу продукції - використання продукції як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів; переробка вилученої з обігу продукції - будь-які технологічні операції, пов'язані із зміною фізичних, хімічних чи.

Закон 1393-XIV от, Про вилучення з обігу, переробку


Язык сайта: Юридичні послуги Online ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРА ЇН С Т N -ЕП Керівникам митних органів Про надання рекомендацій щодо знищення, утилізації та переробки майна. Державною митною службою України проведено аналіз інформації митних органів про здійснення ними знищення, утилізації та переробки неякісного та небезпечного майна. У зв'язку з численними непорозуміннями, які виникають в митних органах при спробах розрізнити утилізацію від знищення і переробку від утилізації, та з метою недопущення порушень при здійсненні митницями відповідної господарської діяльності, інформуємо про вимоги чинного законодавства.

Рекомендуем посмотреть ещё:
Відповідно до частини другої статті 18 Закону ( 1393-14 ) порядок, умови та правила переробки, утилізації, знищення або подальшого використання конкретних видів вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції розробляються та затверджуються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень. Зокрема, згідно з пунктом 38 Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від N 58 ( 58-2003-п наркотичні (психотропні) лікарські засоби, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, що використовуються у виробництві, виготовленні.

ЗАКОН УКРА ЇНИ Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення


6 Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ комм. 7 Окружной (флотский) военный суд комм. 8 Арбитражные апелляционные суды Суды I инстанции Городские, районные и межрайонные суды Гарнизонные военные суды Арбитражные суды субъектов Российской Федерации Уровень субъектов Российской Федерации Конституционные (уставные) суды субъектов РФ комм. 9 Мировые судьи комм. 10 Комментарии: Рассматривают в качестве суда первой инстанции дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда РФ. Рассматривает в качестве суда первой инстанции дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда РФ. Рассматривает в качестве суда первой.

Закон України 1393-XIV


«б» п. 5 постановления 922). Связано это с тем, что при подсчете среднедневного заработка (СДЗ) выбираются только те суммы, которые предусмотрены системой оплаты труда, иными словами, начисленные за выполнение сотрудником его профессиональных обязанностей (п. 2 постановления 922). К плате за труд относятся начисления, рассчитанные в соответствии с окладами или тарифными ставками, компенсационными и стимулирующими (премиальными) выплатами. Пособия по листкам нетрудоспособности к такого рода выплатам не относятся, а потому при расчете отпускных больничный лист не учитывается. О том, входят ли дни.

Язык сайта: Юридичні послуги Online ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРА ЇН С Т N -ЕП Керівникам митних органів Про надання рекомендацій щодо знищення, утилізації та переробки майна. Державною митною службою України проведено аналіз інформації митних органів про здійснення ними знищення, утилізації та переробки.


В течение месяца денежные средства зачисляться на указанный в заявлении счет. Еще один способ с помощью работодателя. Для этого самостоятельно подается заявление на возврат налога, после его рассмотрения и принятия положительного решения, налоговая предоставит уведомление в бухгалтерию по месту работы заявителя. Сам заявитель должен предоставить полный пакет документов на приобретенное имущество и написать соответствующее заявление на имя работодателя. С этого момента работодатель прекращает удержание из заработной платы НДФЛ до тех пор, пока не будет предельное значение в размере 260 000 рублей.

Відповідно до частини другої статті 18 Закону ( 1393-14 ) порядок, умови та правила переробки, утилізації, знищення або подальшого використання конкретних видів вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції розробляються та затверджуються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах.


В то же время любая деятельность может быть защищена, может быть уменьшен риск ее опасных воздействий и последствий. Эти положения составляют основу теории и методики обеспечения безопасности человека во всех видах его деятельности. Проблемы обеспечения безопасности в ОУ были и будут всегда. Они затрагивают многие стороны жизнедеятельности учащихся и педагогических коллективов, имеют разносторонний и многоплановый характер. Практика показывает теснейшую связь между возникновением опасных ситуаций и происшествий самых различных видов. Но из этого вытекает и следующая важная особенность: любые меры, принимаемые.

32 Порядок назначения судебной экспертизы


Виды социальных услуг, представляемые гражданам (с учетом их индивидуальных потребностей - социально-бытовые; - социально-медицинские; - социально-психологические; - социально-педагогические; - социально-трудовые; - социально-правовые; - услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; - срочные социальные услуги включают в себя: 1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 3) содействие в получении временного жилого помещения; 4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав. Выдача нотариусом свидетельством требует обоснования заявление и квитанции об оплаченной государственной пошлине. В свою очередь прием заявления нотариусом позволен только при следующих обстоятельствах: отсутствие сведений завещания, передающих имущество или его часть другим лицам; при наличии такого завещания отказ этих лиц от прав на наследство; если завещание существует отстранение этих лиц от прав на наследство либо судебное решение об их недостойности; наследник имеет документы, подтверждающие его права на преемство. Представление свидетельства осуществляется по месту нахождения наследуемых объектов место проживания или пребывания. Выделение средств из ФСС РФ означает необходимость предоставления отчетности в территориальные органы фонда. Так, детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, получившие средства обязательного социального страхования на частичную оплату стоимости путевок, предоставляют в региональное отделение ФСС РФ в течение 7 дней после окончания смены Отчет об использовании средств обязательного социального страхования на оздоровление детей (Приложение 2 к Письму ФСС РФ N 8) с приложением Реестра оздоровленных детей с участием средств обязательного социального страхования (Приложение 3 к Письму ФСС РФ N 8). Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха регламентируется Приказом Минобразования РФ N 2688(7). Основным источником финансирования смены таких лагерей являются средства из бюджетов разного уровня (федерального, субъекта РФ, местного). При этом для проведения смены лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха возможно привлечение средств регионального отделения ФСС РФ (на ук).Похожие статьи

Использование архивных документов в коммерческих целях допускается
Какие документы выдает нотариус после оформления наследства
Надо ли регистрировать договор аренда нежилого помещения
Какие банки дают ипотеку под материнский капитал как первоначальный взнос
Образец искового заявления о предоставлении жилого помещения детям сиротам
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ